Sunday, July 15, 2012

Daun Baja

Daun-daun gugur
menjadi baja
menyambung usia
pohon sendiri
- ternyata hidup
dan mati
masih tetap sebati.


A. Samad Said
1985
Balada Hilang Peta 1990

1 comment: